Finalizare proiect „Siguranţă rutieră, prim ajutor şi educaţie prin artă – outdoor education”

Comunicat de presă

Asociația E.D.I.T anunță finalizarea proiectului „Siguranţă rutieră, prim ajutor şi educaţie prin artă – outdoor education”

Asociația E.D.I.T. (Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația A.C.E.A. ( Asociația Cuturală de Educație prin Artă), cu Liceul Teoretic “Alexandru Rosetti” Vidra, Școala Gimnazială Nr.1 Jilava și Liceul Teoretic Nr.1 Periș, anunță finalizarea proiectului „Siguranţă rutieră, prim ajutor şi educaţie prin artă – Outdoor Education” POCU/988/6/26/153602.

Obiectivul general al proiectului a vizat organizarea unui program de educație în sistem outdoor în cadrul Liceului Teoretic „Alexandru Rosetti” Vidra, Școlii Gimnaziale Nr.1 Jilava și Liceului Teoretic Nr.1 Periș, din județul Ilfov, cu implicarea a 36 de cadre didactice și 360 de elevi.
Rezultatele proiectului sunt:

  • Formarea în educație nonformală outdoor a celor 36 de cadre didactice participante în program;
  • Acordarea a 36 diplome de participare la programul de perfecționare profesională;
  • Oferirea a 15 credite transferabile tuturor celor 36 de cadre didactice care au participat și finalizat programul de perfecționare profesională;
  • Formarea celor 360 de elevi participanți la programul de educație pentru siguranță;
  • Realizarea de activități non-formale de tip outdoor în domeniul educației pentru siguranță (educație rutieră; acordarea primului ajutor) în cele 3 școli în care se desfășoară programul;
  • Participarea celor 360 de elevi la programul de „Prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin artă”;
  • Desfășurarea de activități non-formale de tip outdoor prin intermediul artei, având ca temă bullying-ul și furia lui distrugătoare, pentru cele 3 școli în care se desfășoară programul;
  • Desfășurarea de activități non-formale, de tip outdoor, prin intermediul workshop-urilor de ecologie și dezvoltare durabilă, în cele 3 școli în care se desfășoară programul;
  • Amenajarea a 3 spații pentru desfășurarea activităților outdoor la nivelul celor 3 unități de învățământ partenere în proiect;

Valoarea totală a proiectului – 1.729.975,86 LEI
Valoarea cofinanțării UE – 1.383.980,66 LEI
Data de începere a proiectului: 03-08-2022.
Data de finalizare a proiectului: 02-08-2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persoane de contact:
Asociația EDIT: Zorila Liviu George – Manager de proiect – tel. 0727928638
e-mail: liviu.zorila@asociatia-edit.ro

Comments are closed.